ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม
  • วิสัยทัศน์

    ท้องถิ่นน่าอยู่ ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุขก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล

นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

083-315-4977

ข่าวสารชาวอบต. ถ้ำสิงห์

กิจกรรมชาวอบต. ถ้ำสิงห์

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
1 พฤศจิกายน 2564

พี่น้อง อบต. ถ้ำสิงห์ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.