ภาพกิจกรรม
วันนี้ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และคณะผู้บริหารร่วมกันรับมอบการซ่อมบ้านตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบางจาก พมจ.ชุมพรโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 40,000 บาท ปี พ.ศ.2566
458
18 สิงหาคม 2566

วันนี้ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และคณะผู้บริหารร่วมกันรับมอบการซ่อมบ้านตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบางจาก พมจ.ชุมพรโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 40,000 บาท ปี พ.ศ.2566