ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
27 กุมภาพันธ์ 2561

0


ประวัติความเป็นมาของตำบลถ้ำสิงห์(The history of the district, Tham Sing.)

        ถ้ำสิงห์ เดิมเรียกว่า “ ถ้ำสิงโต “ คุณลุงผวน  ศิลปศร  เล่าให้ฟังว่า คุณลุงเป็นผู้บุกเบิกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500  เมื่อก่อนบริเวณบ้านถ้ำสิงห์เป็นป่าทึบ ป่าดงดิบ ใช้เป็นที่พักของชาวบ้านที่มาหาของป่า เช่น หวาย สมุนไพร สัตว์ป่า ฯลฯ สาเหตุที่เรียกว่า “ถ้ำสิงห์” เพราะที่ถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายสิงโตมาก เชื่อกันว่าหินรูปสิงโต นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพบูชา ของชาวบ้านมาตลอด

 
        ในด้านความเชื่อชาวบ้านในชุมชนเชื่อว่า หินรูปสิงโตมีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านจะบนบานศาลกล่าวในสิ่งที่ต้องการและมักจะได้ในสิ่งที่บนบานไว้ เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวบ้านก็จะนำของมาแก้บน  สัตว์ที่นิยมนำมาเซ่นไหว้สมัยก่อน ได้แก่ ลิง ค่าง บางคนจะมีการยิงปืนถวายแล้วแต่ว่าบนบานไว้ว่าจะนำสิ่งใดมาแก้บน
 
        ชาวบ้านในชุมชนนี้ส่วนใหญ่จะโยกย้ายมาจากภาคกลาง และภาคตะวันตก เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี อีกส่วนหนึ่งเป็นคนในท้องถิ่นดั้งเดิมและชาวเกาะสมุย ในตำบลถ้ำสิงห์ จึงมีการผสมผสานของวัฒนธรรม ระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ ทั้งภาษาพูด อาหาร การละเล่น ประเพณี และความเชื่อ แต่ระยะเวลาเกือบครึ่งทศวรรษที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งขึ้นก็ช่วยหล่อหลอมให้วัฒนธรรมทั้ง 2 สาย ผสมผสานกันจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน

         Cave Sing was called "Lion's Den" Your uncle told through the art arrows. David is a pioneer since the year 2500 when the cave lion house was used as a dense rainforest of the people who came to see the wild animals, such as rattan, medicinal plants, etc. The so-called "cave lion" because the cave. stalactites that look like a lion. It is believed that the stone lions. Is sacred. And worship. The rest of the villagers.

 
        In the belief that people in the community. Stone lion is sacred. People to take an oath in what they want and always get what you vow. As such, it is now the home of the gill. All the animals, including monkeys, lemurs offerings before some people will be fired, but that his vow was to bring anything to Gill.
 
        Most people in this community have migrated from the region. And the Prachuap Khiri Khan province, western region, for example. Phetchaburi Province. Ratchaburi province. Another part of the local Aboriginal people and Koh Samui. Cave Sing district. It has a mix of cultures. Between the central and southern part of the spoken language, food, traditions and beliefs, but plays for nearly half a decade, this is set up, it helped shape the cultural mix of the two is almost homogeneous.

ตำบลถ้ำสิงห์ เดิมแยกมาจากตำบลทุ่งคา ซึ่งมีอยู่ 5 หมู่บ้าน คือ
1.   หมู่ที่  6   บ้านห้วยแก้ว   ตำบลทุ่งคา
2.   หมู่ที่  9   บ้านถ้ำสิงห์     ตำบลทุ่งคา
3.   หมู่ที่  10 บ้านเขายาว    ตำบลทุ่งคา
4.   หมู่ที่  11 บ้านควนจำปา ตำบลทุ่งคา
5.   หมู่ที่  12 บ้านถ้ำเพิง     ตำบลทุ่งคา

       กำนันตำบลทุ่งคา กำนันสมควร   บำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินการแบ่งแยกตำบล โดยแยกเป็นตำบลถ้ำสิงห์  เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533  และต่อมาแยกเป็นหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 1  บ้านถ้ำสิงห์ 
มาเป็นหมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 และเป็นตำบลถ้ำสิงห์จนปัจจุบัน ..

Tambon Thung Tham Sing, which is separated from the existing five villages.

1. Moo 6, Tambon Huay Kaew THL.
2. Among Tham Sing, the 9th House District THL.
3. He is among the 10 district THL.
4. Among the 11 home Champa Kuan Thung Kha.
5. Among the 12 Tham at Thung Kha shed.

        Thung Kha village heads should Bumrungrad has divided district. The Tham Sing separate district on 1 April 2533 and the subsequent isolation of a village among the 1 Tham Sing house.
Be the Moo 6, Ban Nong Tam Sao on April 1, 2538 and is the present parish Tham Sing