ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
27 กุมภาพันธ์ 2561

0


องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ 
www.tumsing.go.th

E-mail  :  ts.thamsing@gmail.com114/1  ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 
โทรศัพท์ :0-7765-0073  โทรสาร :0-7765-0073


Tambon Administrative Tham Sing.
www.tumsing.go.th.
114/1 Muang Chumphon 86100 N Tham Sing.
Tel :0-7765-0073 FAX :0-7765-0073.