คณะผู้บริหาร
 • นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร. 083-315-4977

 • นายกำพล เรืองราย

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร. 095-429-7546

 • นายสันติ เกตุพิมล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร. 086-276-5063

 • นางสาวชวน สว่างรุ่ง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร. 061-245-7084