ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสนทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37080 สายบ่อน้ำ-ช่องลม ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2567

14