ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37066 สายหนองตำเสา ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิง์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ช่วง กม.0+410-กม.1+060) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)
14 พฤษภาคม 2567

12