ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางท้องถิ่น ชพ.ถ.37080 สายบ่อน้ำช่องลม ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 904 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,616 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ช่วง กม.0+000-กม.0+904) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)
14 พฤษภาคม 2567

11