ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกเอื้องฟ้า นวลมี คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ชาวบ้านทุกหมู่1-6 ร่วมกับ วัดถ้ำสิงห์ ร่วมมอบรถกู้ชีพกู้ภัยตำบลถ้ำสิงห์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ได้ดูแลรักษาไว้ในครุภัณฑ์ เพื่อบริการประชาชนเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือมีอุบัติเหตุต่างๆ ในเขตตำบลถ้ำสิงห์และตำบลใกล้เคียง
13 พฤษภาคม 2567

13