ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน สำหรับใช้ในโครงการประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ก่อเจดีย์ทราย ชุมชนบวรถ้ำสิงห์ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษายน 2567

44