ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับใช้ในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2567

41