ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2567

35