ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดมเล็ก โต๊ะพร้อมผ้าปู กิจกรรมตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2567

31