หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 22) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ที่ 1 3 ต.ถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร (ดู : 33) 11 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ที่ 1,3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 48) 24 ม.ค. 2562
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ที่ 1,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังและวางระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 4 ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 72) 19 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเเละวางระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73) 19 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์กีฬาเเละเครื่องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 70) 19 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 45 เมตร บ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71) 16 พ.ย. 2561
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 74) 15 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 45 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 14 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราเเละเเฮสฟัลฟ์คอนกรีต สายซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเเก้ว (ดู : 73) 8 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔๕ เมตร บ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 82) 30 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 85) 26 ต.ค. 2561
กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย4 หมู่ที่5 บ้านห้วยแก้วตำบลถ้ำสิง (ดู : 122) 28 ก.ย. 2561
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว45เมตร หมู่ที่1 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 102) 28 ก.ย. 2561
ขออนุมัติประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 125) 17 ก.ค. 2561
ประกาศ หลักเกฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ดู : 118) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ที่ 1,3 (ดู : 123) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 (ดู : 102) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 4 (ดู : 101) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายซอย 1 หมู่ที่ 5 (ดู : 102) 13 ก.ค. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 104) 29 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 2 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 99) 29 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 102) 29 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายซอย1 หมู่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 101) 29 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปาหมู่ 1,3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 98) 29 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 101) 29 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ 6 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 103) 29 มิ.ย. 2561
โครงการกอสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltıc Concrete สายซอย 1 หมู่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 104) 8 มิ.ย. 2561
โครงกสรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ 1,3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 104) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่6 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 101) 8 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 102) 8 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 2 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 98) 8 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 104) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 103) 8 มิ.ย. 2561
แจ้งการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 102) 31 พ.ค. 2561
ประกาศกำหนดวันตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย4 หมู่ 2 (ดู : 100) 21 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย 2 เชื่อมซอย4 หมู่ 5 (ดู : 100) 18 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 104) 18 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย2เชื่อมซอย4. หมู่5. ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 111) 8 พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 103) 8 พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้าวก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 99) 8 พ.ค. 2561
ประกาศกำหนดวันตรวจงานจ้าง (ดู : 100) 26 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถาดยาง สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่4 (ดู : 101) 26 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย 2 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 105) 26 เม.ย. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 99) 15 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายซอย 4 หมู่ที่ 2 (ดู : 107) 12 ม.ค. 2561
ประกาศผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61 ไตรมาศ 1 (ดู : 96) 10 ม.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 หมู่ที่ 2ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 98) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 6 (ดู : 99) 14 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรภูธร-ช่องลม หมู่ที่ 3 (ดู : 99) 14 พ.ย. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายหนองตำเสา ซอย 1 หมู่ที่ 6 (ดู : 97) 1 พ.ย. 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 100) 11 ต.ค. 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 102) 11 ต.ค. 2560
ประกาศราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรภูธร-ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 99) 6 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตำเสา ซอย 1 หมู่ 6 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 99) 6 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคางานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ดู : 103) 5 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2) (ดู : 100) 4 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs