หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 9 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (ดู : 13) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 15) 2 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการต่อโดเมนและบริการพื้นที่เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 (ดู : 15) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ผูกผ้าและจัดดอกไม้ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 5 มี.ค. 2563
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 19) 5 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับ ตามโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 2 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พร บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงครบชุดและผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการจัด พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดพานดอกไม้และจัดดอกไม้ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระ บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทําป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมอาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 27 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสํานักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet ๑๐๒๐ (สํานักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 23 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ประจำปีงบปรพมาณ2563 (ดู : 29) 20 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช่าเวที เต็นท์ และเครื่องขยายเสียงครบชุด ตามโครงการจัดงาน วันเด็กตําบลถ้ําสิงห์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 9 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเด็กตําบลถ้ำสิงห์ ประจําปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 9 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 7 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทําป้ายไวนิลและสติกเกอร์ติดโฟมตามโครงการจัดงานวันเด็กตําบล ถ้ําสิงห์ ประจําปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน วันเด็กตําบลถ้ำสิงห์ ประจําปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) (ดู : 10) 2 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 (ดู : 10) 2 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8320 หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-60-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โอวัลติน และกาแฟ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ บริเวณหน้าป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-60-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 3020 จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ภล.416-48-0002 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง เต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 21 (2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 21 (2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 21 (2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 โดยวิธีเจาะจง (ดู : 18) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 20 พ.ย. 2562
ประกาศเรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขุด-กลบ ซ่อมท่อน้ำประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 20 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้วัสดุก่อสร้าง เทป วัดระยะ ขนาดความยาว 50 เมตร โดยวิธีเฉาะเจาะจง (ดู : 20) 19 พ.ย. 2562
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 38) 18 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ขององการบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 56) 12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงครบชุด เวที เต็นท์ ระบบไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 8 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการตามโครงการปกป้องสมองลูกน้อย ประจำปี 2562 โยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 6 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมวกกันน๊อคเด็ก ตามโครงการปกป้องสมองลูกน้อย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 5 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการปกป้องสมองลูกน้อย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 5 พ.ย. 2562
ประกาศเรืองผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 5 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 5 พ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs