หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง​ประจำปีงบปรพมาณ2563 (ดู : 5) 20 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8320 หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-60-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โอวัลติน และกาแฟ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ บริเวณหน้าป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-60-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 3020 จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ภล.416-48-0002 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง เต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 21 (2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 21 (2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 21 (2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 โดยวิธีเจาะจง (ดู : 2) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 20 พ.ย. 2562
ประกาศเรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขุด-กลบ ซ่อมท่อน้ำประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 20 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้วัสดุก่อสร้าง เทป วัดระยะ ขนาดความยาว 50 เมตร โดยวิธีเฉาะเจาะจง (ดู : 3) 19 พ.ย. 2562
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 19) 18 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ขององการบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 37) 12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงครบชุด เวที เต็นท์ ระบบไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 8 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการตามโครงการปกป้องสมองลูกน้อย ประจำปี 2562 โยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 6 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมวกกันน๊อคเด็ก ตามโครงการปกป้องสมองลูกน้อย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 5 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการปกป้องสมองลูกน้อย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 5 พ.ย. 2562
ประกาศเรืองผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 5 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 5 พ.ย. 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด​และเสื่อมสภาพจำนวน4รายการ(8ชิ้น) (ดู : 32) 5 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีเประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 11) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 11) 4 พ.ย. 2562
ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 14) 1 พ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 15) 1 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเจาะจง (ดู : 3) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบแระเมิณประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลลูฏจ้างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 18 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ม.3 (ดู : 11) 18 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ม.2 (ดู : 10) 18 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผวนอุปถั้ม 15 ม.1 (ดู : 11) 18 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.3 ม.4 (ดู : 12) 18 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซ.2 ม.5 (ดู : 10) 18 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 18 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 16 ต.ค. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11) 15 ต.ค. 2562
ประกาศร่าง โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ดู : 10) 11 ต.ค. 2562
ประกาศร่าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 (ดู : 11) 11 ต.ค. 2562
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถมภ์ 15 หมู่ที่ 1 (ดู : 11) 11 ต.ค. 2562
ประกาศร่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 (ดู : 11) 11 ต.ค. 2562
ประกาศร่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 (ดู : 11) 11 ต.ค. 2562
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ​63 (ดู : 11) 1 ต.ค. 2562
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 12) 1 ต.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 3 (ดู : 11) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ม.2 (ดู : 8) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสายผวนอุปภัมถ์ 15 ม.1 (ดู : 8) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย2 หมู่5 (ดู : 10) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย3 หมู่4 (ดู : 12) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย2หมู่6 (ดู : 15) 26 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขุด-กลบซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 26 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ก.ย 62 (ดู : 12) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 24 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs