หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ขออนุมัติประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 29) 17 ก.ค. 2561
ประกาศ หลักเกฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ดู : 30) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ที่ 1,3 (ดู : 40) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 (ดู : 25) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 4 (ดู : 28) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายซอย 1 หมู่ที่ 5 (ดู : 27) 13 ก.ค. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 30) 29 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 2 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 24) 29 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 25) 29 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายซอย1 หมู่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 26) 29 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปาหมู่ 1,3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 24) 29 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 24) 29 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ 6 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 28) 29 มิ.ย. 2561
โครงการกอสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltıc Concrete สายซอย 1 หมู่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 28) 8 มิ.ย. 2561
โครงกสรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ 1,3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 27) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่6 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 26) 8 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 22) 8 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 2 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 23) 8 มิ.ย. 2561
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 27) 8 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 26) 8 มิ.ย. 2561
แจ้งการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 27) 31 พ.ค. 2561
ประกาศกำหนดวันตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย4 หมู่ 2 (ดู : 26) 21 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย 2 เชื่อมซอย4 หมู่ 5 (ดู : 26) 18 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 28) 18 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย2เชื่อมซอย4. หมู่5. ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 32) 8 พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 28) 8 พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้าวก่อสร้างถนนลาดยาง สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่ที่ ๔ ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 24) 8 พ.ค. 2561
ประกาศกำหนดวันตรวจงานจ้าง (ดู : 24) 26 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถาดยาง สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่4 (ดู : 25) 26 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย 2 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 25) 26 เม.ย. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 24) 15 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายซอย 4 หมู่ที่ 2 (ดู : 28) 12 ม.ค. 2561
ประกาศผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61 ไตรมาศ 1 (ดู : 21) 10 ม.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 หมู่ที่ 2ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ดู : 23) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 6 (ดู : 23) 14 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรภูธร-ช่องลม หมู่ที่ 3 (ดู : 21) 14 พ.ย. 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายหนองตำเสา ซอย 1 หมู่ที่ 6 (ดู : 21) 1 พ.ย. 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 23) 11 ต.ค. 2560
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 22) 11 ต.ค. 2560
ประกาศราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกษตรภูธร-ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 23) 6 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตำเสา ซอย 1 หมู่ 6 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 22) 6 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคางานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ดู : 22) 5 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2) (ดู : 23) 4 ต.ค. 2560
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) (ดู : 23) 4 ต.ค. 2560
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 21) 4 ต.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 21) 4 ต.ค. 2560
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 21) 4 ต.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำสิงห์ - ขุนกระทิง ม.1 (ดู : 22) 30 ส.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 หมู่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 24) 18 ส.ค. 2560
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเหล็กขนาดความจุ 12 ลบ.ม. เพื่อวางระบบประปาหมู่บ้าน ซอยราษฎรพัฒนา 1 (ดู : 22) 4 ส.ค. 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (ดู : 21) 3 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำเพิง หมู่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 22) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สายบ่อน้ำ - ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 23) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 21) 19 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 5 เชื่อมซอย 3 หมู่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 22) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. ซอยเกษตรภูธร-ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 20) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. เพื่อวางระบบประปาหมู่บ้าน ซอยรา (ดู : 21) 19 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. เพื่อวางระบบประปาหมู่บ้าน ซอยรา (ดู : 22) 14 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. ซอยเกษตรภูธร-ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 21) 14 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 22) 14 ก.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs