หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 6) 18 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ขององการบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 14) 12 พ.ย. 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด​และเสื่อมสภาพจำนวน4รายการ(8ชิ้น) (ดู : 20) 5 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีเประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 6) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 7) 4 พ.ย. 2562
ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 9) 1 พ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 10) 1 พ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ม.3 (ดู : 6) 18 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ม.2 (ดู : 6) 18 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผวนอุปถั้ม 15 ม.1 (ดู : 6) 18 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.3 ม.4 (ดู : 6) 18 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซ.2 ม.5 (ดู : 6) 18 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 18 ต.ค. 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7) 15 ต.ค. 2562
ประกาศร่าง โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ดู : 5) 11 ต.ค. 2562
ประกาศร่าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 (ดู : 6) 11 ต.ค. 2562
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถมภ์ 15 หมู่ที่ 1 (ดู : 6) 11 ต.ค. 2562
ประกาศร่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 (ดู : 6) 11 ต.ค. 2562
ประกาศร่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 (ดู : 7) 11 ต.ค. 2562
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ​63 (ดู : 6) 1 ต.ค. 2562
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 6) 1 ต.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 3 (ดู : 5) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ม.2 (ดู : 3) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสายผวนอุปภัมถ์ 15 ม.1 (ดู : 3) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย2 หมู่5 (ดู : 4) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย3 หมู่4 (ดู : 5) 26 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย2หมู่6 (ดู : 8) 26 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขุด-กลบซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 26 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ก.ย 62 (ดู : 6) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 24 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 24 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำแบบ Network สำหรับ กระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 24 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินขนาด 3/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์สูบ-ส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 16 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2562 ของสำนักงานปลัด(ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 12 ก.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 12 ก.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาขุดกลบซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยรถขุดขนาด Pc40 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนและให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ หมึกพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 4 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 4 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ครอบปากสุนัขไนล่อน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนและให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 2 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนและให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 2 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบำรุงรักษษและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.420-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 2 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 29 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 29 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่6 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 28 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 28 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 26 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผุ้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 5) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 16 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs