หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
นายนิคม ศิลปศร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ดูทั้งหมด  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 52)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด (ดู : 36)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง (ดู : 36)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ดูทั้งหมด  
ประกาศ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ที่ 1 3 ต.ถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร (ดู : 33)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ที่ 1,3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 48)
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ดูทั้งหมด  
จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนมกราคม 2562 (ดู : 77)
ประมวลภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
โครงการเข้าค่ายคำสอน
อ่านรายละเอียด
โครงการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียสระน้ำหนองตำเสา ม.6
อ่านรายละเอียด
จิตอาสาพัฒนาถนน วันศุกร์ 8 ก.พ.62
อ่านรายละเอียด
ประชุมแผนพัฒนาฯ
อ่านรายละเอียด
ประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง
อ่านรายละเอียด
ประชุมประชาคม หมู่ที่2 บ้านเขายาว
อ่านรายละเอียด
จับของขวัญชมรมผู้สูงอายุตำบลถ้ำสิงห์ 2562
อ่านรายละเอียด
ประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา
อ่านรายละเอียด
วันเด็กแห่งชาติ 2562
อ่านรายละเอียด
ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการเทศกาลปีใหม่ 7 วัน อันตราย
อ่านรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ 1,3,4, ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 237)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2560 (ดู : 225)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 236)
หนังสือสั่งการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs