หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
นายนิคม ศิลปศร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ดูทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัคร โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 39)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (ดู : 29)
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 27)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ดูทั้งหมด  
ขออนุมัติประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ (ดู : 16)
ประกาศ หลักเกฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างบุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน (ดู : 18)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ควนจำปา หมู่ที่ 1,3 (ดู : 25)
ประมวลภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
1ดำเนินการซ้อมระบบประปา 23-03-2018
อ่านรายละเอียด
โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 61
อ่านรายละเอียด
จิตอาสาพัฒนาถนน
อ่านรายละเอียด
โครงการค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนปี 2561
อ่านรายละเอียด
อบต.ถ้ำสิงห์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร
อ่านรายละเอียด
นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาชุมพร ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์
อ่านรายละเอียด
ที่ทำการจังหวัดตรัง นำคณะศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุมกาแฟบ้านถ้ำสิงห์
อ่านรายละเอียด
จิตอาสาพัฒนาถนน หมู่1 ตำบลถ้ำสิงห์
อ่านรายละเอียด
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด และพัฒนาวัดหวยแก้ว
อ่านรายละเอียด
2จิตอาสาพัฒนาถนน ม.1 สายถ้ำสิงห์-ขุนกระทิง 23032018
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ 1,3,4, ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 37)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2560 (ดู : 31)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 32)
หนังสือสั่งการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs