หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
  หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงาน
นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการดำเนินการประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เรื่องงบฯรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงาน
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
นายนิคม ศิลปศร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
ข่าวประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ดูทั้งหมด  
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 33)
ประกาศเรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 29)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชกา ร (ดู : 19)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ดูทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 45 เมตร บ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1)
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 45 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6)
ประมวลภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด  
วันแม่แห่งชาติ 2561
อ่านรายละเอียด
จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
อ่านรายละเอียด
แห่เทียน
อ่านรายละเอียด
แข่งขันฟุตบอล อบจ.คัฟ
อ่านรายละเอียด
อบต.ถ้ำสงห์ แข่งกับ อบต.ปังหวาน
อ่านรายละเอียด
เดินขบวนกีฬา อบจ. 2561
อ่านรายละเอียด
ประชุม และรับเบี้ย ผู้สูงอายุ และคนพิการ
อ่านรายละเอียด
จิตอาสาพัฒนาถนน 27 มิถุนายน 2561
อ่านรายละเอียด
ปลูกหญ้าแฝก หมู่6 บ้านหนองตำเสา
อ่านรายละเอียด
เข้าค่ายพุทธบุตร 25-26 มิ.ย.61
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ดูทั้งหมด  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์ - ทุ่งคา หมู่ 1,3,4, ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 99)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2560 (ดู : 89)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ (ดู : 100)
หนังสือสั่งการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดูทั้งหมด  
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
114/1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 โทรศัพท์ : 0-7765-0073 โทรสาร : 0-7765-0073
Copyright © 2017. www.tumsing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs